Hösten 2015


Lars Häger: Förglasningen

häger omslag
Förglasningen av Lars Häger, som är hans femte diktsamling, är hans mest personliga. Boken är upplagd som en trilogi, med inledande prosatexter. I bakgrunden anas en olycka, eller är det snarare en serie omorienteringspunkter, en svärm av försök att förstå både det enklaste och det svåraste. Ett galleri av människor rör sig genom en omärkvärdighetens fenomenvärld, som via diktens tolkning ändå står fram som omätligt gåtfull.

Utgivningsdag 17 november 2015.

 

 

René Char: Sånger från La Balandrane

René Char - Sånger från La Barandrane. Utgiven på Edda förlag hösten 2015.För första gången på svenska kommer här en komplett diktsamling av Char, Sånger från La Balandrane av René Char, i tolkning av Maja Thrane och Erik Bergqvist.

Många håller René Char (1907-1988) som efterkrigstidens mest betydande europeiska poet vid sidan av Paul Celan. Han inledde sin författarbana i surrealismens Paris men levde från och med kriget i Provence. Chars dikt präglas av stark kompression och mänsklig närvaro, av ögonblickets intensitet och eonens vidvinkel, av existensens och naturens synkrona förvittring och växande. Sånger från La Balandrane, i tolkning av Maja Thrane och Erik Bergqvist, utges för första gången på svenska en komplett diktsamling av Char. Det ger läsaren bättre inblick i Chars motiviska arbete: hur ord och fenomen återkommer, framvridna i samma scenrum men i olika register. Efterord av Madeleine Gustafsson.

Utgivningsdag 3 november 2015

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *