Knuts Skujenieks


skujenieks

Lyrik och röster

Bokförlaget Edda fortsätter Gröna serien med Knuts Skujenieks, Lettlands antagligen mest berömda poet, översatt till ett trettiotal språk och även utgiven på svenska sedan tidigare. Skujenieks, född 1936 och bosatt i Riga, satt på 1960-talet sju år i sovjetiskt läger. När hans debutbok Lyrik och röster skulle ges ut 1978 granskades den mycket hårt av myndigheterna och kunde bara i det outsagda beröra erfarenheterna från livet i diktaturen.

Lyrik och Röster presenteras här i sin helhet, i Juris Kronbergs tolkning.

Utgivningsdag 24 maj 2017

Lyrik och Röster
Författare: Knuts Skujenieks
Översättare: Juris Kronbergs                                                                   Redaktör Magnus Ringgren

Form: Mikael Nydahl

Huvudredaktör för Gröna serien är Erik Bergqvist

Pris: 250 kr. inkl. porto vid beställning direkt från förlaget.
Mejla din beställning till info@bokforlagetedda.se