Ulf Eriksson


Svenska Akademiens kritikerpris maj 2017

Svenska Akademien  ”har beslutat tilldela Ulf Eriksson och Håkan Lindgren Svenska Akademiens kritikerpris 2017. Priset, som är nyinstiftat, utdelas ”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik”. Prissumman är på 100 000 kronor per mottagare.

Ulf Eriksson är författare, litteraturkritiker och översättare. Under mer än tre decennier har han varit en betydelsefull röst i den svenska litteraturen genom sin poesi och novell- och romankonst samt sin litteraturkritiska verksamhet. Han har medverkat i flera tidningar och tidskrifter under årens lopp. Idag kan man möta honom i till exempel Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten samt i norska Vagant.

Tillsammans med Magnus William-Olsson startade Ulf Eriksson Fria Seminariet i Litterär kritik (FSL) och han har tidigare varit handledare vid Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Han har skrivit ett trettiotal egna verk. Som översättare har han varit en viktig introduktör av samtida spanskspråkig litteratur.”

Ofullbordans former

Kritiska texter i tiotalet

Ulf Eriksson (född 1958) har ett stort och mångskiftande författarskap bakom sig: sedan debuten 1982 med Varelser av gräs har han gett ut såväl poesi som romaner, noveller och essäistik; han är kännare av spansk litteratur och har översatt bland andra Antonio Gamoneda och Ada Salas.

Ulf Eriksson är också en vårt lands skarpaste röster i det (krympande) litteraturkritiska samtalet.

I långessän Demokratins röst (Bokförlaget Edda 2015) argumenterade Eriksson för skönlitteraturens omistliga roll i den demokratiska praktiken. Den diskussionen förs vidare i Erikssons nya, mer omfattande essäbok, Ofullbordans former, men blicken är här riktad mot enskilda författarskap, framförallt norska.

Boken avslutas med ett långt intervjusamtal med kritikern och översättaren John Swedenmark.

Första recensionsdag: måndag 29 maj

Formgivning Mikael Nydahl

ISBN 978-91-87932-13-7

Pris 250 kr. inkl. frakt vid beställning direkt från förlaget. Maila din beställning till info@bokforlagetedda.se.

ulf

Demokratins röst

Litteraturen är varken ett samhällets utanverk eller en söndagssyssla: litteraturen är omistlig för demokratin, för vår förmåga till inlevelse och

Ulf Eriksson - Demokratins Röst Omslag

Ulf Eriksson – Demokratins Röst Omslag

respekt, förvåning och förnyelse.

Det hävdar Ulf Eriksson i denna essä, som närmast har formen av en pamflett, där en stark kritik av de senaste årens massmediala och kulturpolitiska tendenser också rymmer ett uppfordrande utopiskt perspektiv.

Utgivningsdag 10 maj 2015
ISBN 978-91-8793206-9

Pris 200 kr. inkl. frakt vid beställning direkt från förlaget. Maila din beställning till info@bokforlagetedda.se.