Insjöar utland

Insjöar utland

2020-02-04

Dikter. Gröna serien

ISBN: 978-91-87932-24-3

Miriam Van hee (född 1952) är i sitt hemland Belgien både aktad av kritiken och populär bland läsarna.

Hennes dikter har en lågmäld och tillgänglig utformning, men där pågår samtidigt ett finstämt registrerande

av en komplex verklighet.

Insjöar utland innehåller två av Miriam Van hees senare diktsamlingar, i tolkning från nederländska av

Lisette Keustermans och Eva Runefelt.