Gröna Serien

Gröna serien är bokförlaget eddas serie med internationell poesi. Hösten 2014 utkom de första två volymerna: Ada Salas (tolkad av Ulf Eriksson) och Simon Armitage (England, tolkning av Erik Bergqvist och Lars Häger).

De två senaste titlarna i GS (dec 2022) är Lutz Seiler, Skrift för blinda jättar (tolkning av Ludvig Berggren) och Maria Lainá, Vad som hänt (tolkning av Jan Henrik Swahn).

Våren 2023 utkommer italienska Elisa Biagini i tolkning av Julian Birbrajer.

Huvudredaktör för GS är Erik Bergqvist.

Böcker

Böcker i Gröna serien