Jag vet att du väntar på mig

Jag vet att du väntar på mig

Maria Vedin
2019-05-01

Maria Vedins tredje diktsamling på Bokförlaget Edda – och hennes sammanlagt

femtonde bok.

ISBN: 978-91-87932--22-9

59 sid.

Form och omslag: Mikael Nydahl