Längs berättandets röst. Om Lars Anderssons romaner 1979-2019

Längs berättandets röst. Om Lars Anderssons romaner 1979-2019

2019-01-01

Denna antologi behandlar, genom recensioner, essäer, föredrag och intervjuer, Lars Anderssons romankonst fram genom åren, från sent 1970-tal till nu. Förord av Magnus Ringgren.

Redaktör Erik Bergqvist.

Omslag av Dan Lekberg

ISBN 978-91-87932-23-6