Längs berättandets röst. Om Lars Anderssons romaner 1979-2019

Längs berättandets röst. Om Lars Anderssons romaner 1979-2019

Erik Bergqvist
2019-01-01

Denna antologi behandlar, genom recensioner, essäer, föredrag och intervjuer, Lars Anderssons romankonst

fram genom åren, från sent 1970-tal till nu. Förord av Magnus Ringgren.

Texter av Sigrid Combüchen, Madeleine Gustafsson, Benny Andersson, Nils Schwartz, Inge Johnsson, Per Svensson,

Jon Fosse, Frank-Michael Kirsch, Mikael van Reis, Björn Nilsson, Agneta Pleijel, Kerstin Ekman, Ola Larsmo, Kristina Lugn,

Jan-Olov Nyström, Magnus Ringgren, Åsa Beckman, Stefan Spjut, Stefan Jonsson, Lars Andersson, Eva Ström, Arne Johnsson,

Jan Stolpe, Ulrika Knutson, Stig Larsson, Pär-YNgve Andersson, Martin Lagerholm, Ylva Eggehorn

Redaktör Erik Bergqvist.

Omslag av Dan Lekberg

ISBN 978-91-87932-23-6