Lyrik och röster

Lyrik och röster

Knuts Skujenieks
2017-05-24

Bokförlaget Edda fortsätter Gröna serien med Knuts Skujenieks, Lettlands antagligen mest berömda poet, översatt till ett trettiotal språk och även utgiven på svenska sedan tidigare. Skujenieks, född 1936 och bosatt i Riga, satt på 1960-talet sju år i sovjetiskt läger. När hans debutbok Lyrik och röster skulle ges ut 1978 granskades den mycket hårt av myndigheterna och kunde bara i det outsagda beröra erfarenheterna från livet i diktaturen.

Lyrik och Röster presenteras här i sin helhet, i Juris Kronbergs tolkning.

Utgivningsdag 24 maj 2017

Lyrik och Röster
Författare: Knuts Skujenieks
Översättare: Juris Kronbergs
Redaktör Magnus Ringgren

Form: Mikael Nydahl

Huvudredaktör för Gröna serien är Erik Bergqvist

REA

Pris: 150 kr. inkl. porto vid beställning direkt från förlaget.
För att köpa boken direkt från förlaget fyll i kontaktformuläret här