Måne över hyreshus

Måne över hyreshus

Maria Vedin

Måne över hyreshus är Maria Vedins tionde diktsamling. Författarskapet har präglats av det lappländska landskapets karghet och skönhet, och hur industrialismens intåg för alltid har förändrat livsvillkoren för invånarna. I Måne över hyreshus utforskar hon än en gång gränslandet mellan liv och död: platsen där tid och rum sammanfaller och de döda blir levande igen.

_____

vit materia
tyngre än jorden
än vattnet och näckrosorna
det är som att någon trampat ner mig i en myr
kvävd, offrad, men bevarad
när ska nåden komma

_____

Måne över hyreshus, diktsamling
Författare: Maria Vedin
Redaktör Erik Bergqvist
Form: Mikael Nydahl
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-979851-5-4

Pris: 185:- inkl. moms och porto vid beställning direkt från förlaget.
För att köpa boken direkt från förlaget fyll i kontaktformuläret här