Om hur det kan vara ändå

Om hur det kan vara ändå

2022-11-15

ISBN 978-91-87932-38-0

En antologi med åtta författare från Uppsala.

Utgiven med stöd från Bibliotek Uppsala, Litteraturcentrum och Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland inom ramen för Kulturveckan 2022 i Uppsala.

72 sidor

Danskt band

Formgivare Irene Thisner

FÖR ATT KÖPA BOKEN, mejla info@bokforlagetedda.se