Till fots till Martha´s Vineyard

Till fots till Martha´s Vineyard

Franz Wright
2017-10-06

Bokförlaget Edda fortsätter Gröna serien med den sjunde utgivningen och presenterar här, för första gången på svenska: Franz Wright.

I amerikanen Franz Wrights (1953-2015) poesi sammanlöper och dissonerar det högtsyftande med det allra enklaste tilltal; gudsbilder och filosofisk reflektion med nuets bekanta landskap och ting. Oavsett om Wright meddelar sig i mjukt berättande eller varsamt avbruten form, i allmänna eller personliga ordalag, handlar hans dikt om vår existentiella belägenhet, om lidandet och de oväntade öppningarna av skönhet.

Till fots till Martha’s Vineyard fick Pulitzer Poetry Prize år 2004.
Bokförlaget Edda är stolta att nu kunna presentera Franz Wright för svensk publik, som den sjunde volymen i Gröna serien. Franz Wright räknas till de senaste  decenniernas mest framträdande poeter i USA.

Till fots till Martha´s Vineyard presenteras här i sin helhet, i John Swedenmarks tolkning.

Utgivningsdag 6 oktober 2017

Till fots till Martha´s Vineyard
Författare: Franz Wright
Översättare: John Swedenmark
Redaktör Erik Bergqvist

ISBN: 978-91-87932-15-1

Form: Mikael Nydahl

Huvudredaktör för Gröna serien är Erik Bergqvist

Pris: 230 kr. inkl. porto vid beställning direkt från förlaget.
För att köpa boken direkt från förlaget fyll i kontaktformuläret här