Nionde timmen

Nionde timmen

Peter Huchel
2020-09-01

Dikter. Gröna serien

978-91-87932-25-0

Tolkning: Ludvig Berggren

Efterord: Lutz Seiler

DDR-författaren Peter Huchel (1908-1981) var en av efterkrigstidens viktigaste tyskspråkiga poeter

vid sidan av Paul Celan, Nelly Sachs och Ingeborg Bachmann. Han presenteras här i ny tolkning på

svenska av Ludvig Berggren och med ett efterord av den tyske författaren Lutz Seiler.

Nionde timmen innehåller dikter skrivna efter poetens internationellt uppmärksammade utresa ur DDR,

som skedde 1971 tack vare PEN-klubben. Det blev hans sista verk. Här samlas erfarenheterna av ett liv

präglat av andra världskriget och den politiska förföljelsen i DDR. Huchels dikter är enkla, vackra,

melankoliska berättelser som omärkligt rör sig genom tid och rum. Här varvas dikter om det nordtyska

Brandenburg och dess ensamma människor på strövtåg genom kärr och myr med ögonblicksbilder från

resor runt om i Europa, ofta med mytens blick