bokförlaget edda home button

Peter Huchel

DDR-författaren Peter Huchel (1908-1981) var en av efterkrigstidens viktigaste tyskspråkiga

poeter vid sidan av Paul Celan, Nelly Sachs och Ingeborg Bachmann. Ludvig Berggren har för

Gröna serien tolkat Nionde timmen, som innehåller dikter skrivna efter poetens internationellt

uppmärksammade utresa ur DDR, som skedde 1971 tack vare PEN-klubben.

Nionde timmen blev Huchels sista verk.Böcker

Böcker vi givit ut av
Peter Huchel

Pressbilder

Här visas pressbilder på
Peter Huchel
No items found.