Sånger från La Balandrane

Sånger från La Balandrane

René Char
2015-03-11

René Char: Sånger från La Balandrane i tolkning av Maja Thrane och Erik Bergqvist.

Många håller René Char (1907-1988) som efterkrigstidens mest betydande europeiska poet vid sidan av Paul Celan. Han inledde sin författarbana i surrealismens Paris men levde från och med kriget i Provence. Chars dikt präglas av stark kompression och mänsklig närvaro, av ögonblickets intensitet och eonens vidvinkel, av existensens och naturens synkrona förvittring och växande. Sånger från La Balandrane, i tolkning av Maja Thrane och Erik Bergqvist, utges för första gången på svenska en komplett diktsamling av Char. Det ger läsaren bättre inblick i Chars motiviska arbete: hur ord och fenomen återkommer, framvridna i samma scenrum men i olika register. Efterord av Madeleine Gustafsson.

Utgivningsdag 3 november 2015

För att köpa boken direkt från förlaget fyll i kontaktformuläret här