bokförlaget edda home button

René Char

Många håller René Char (1907-1988) som efterkrigstidens mest betydande europeiska poet vid sidan av Paul Celan. Han inledde sin författarbana i surrealismens Paris men levde från och med kriget i Provence, där hans roll i motståndsrörelsen blivit legendarisk. Chars poesi präglas av stark kompression och mänsklig närvaro, av ögonblickets intensitet och eonens vidvinkel, av existensens och naturens synkrona förvittring och växande.

Böcker

Böcker vi givit ut av
René Char

Pressbilder

Här visas pressbilder på
René Char
No items found.